התוועדות4-ויצא

מוזמנים כולם כולם להיכנס ולהקשיב, לשמוע ולהתתף, כמובן לשלוח תשובות ולזכות בהגרלות...

התוועדות ד-ו

https://drive.google.com/file/d/1dmkIxrsDlIVqLmjgSXcYaPkptReonxTw/view?usp=sharing

 

התוועדות ז-ח

https://drive.google.com/file/d/1k2ki6e-Raxspx4WVPrQ-CcjkGL_suLxP/view?usp=sharing

קובץ תשובות

קישור לעניית תשובות לרב שם